Trẻ chậm tăng cân (PHẦN 1)

Bài viết của Bác sĩ Hồ Thị Anh Thư – Bác sĩ Nhi sơ sinh – Khoa Nhi sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang Trong thời kỳ thơ ấu, trẻ tăng cân và lớn nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời. Tuy nhiên, một số trẻ